sreda, 04. februar 2015

Moja metoda - pogoji za dober trend 2: moment

Najpomembnejši pogoj za dober začetek uptrenda je moment pri skoku cene iz baze. Moment je dejansko veliko bolj pomemben od baze. Dobra baza je nekakšna "a priori" informacija. Iz nje lahko le špekuliramo, da bi delnica MORDA lahko šla v uptrend. Medtem, ko je pojav momenta na grafu neposreden "a posteriori" dokaz, da se z delnico resnično ŽE NEKAJ DOGAJA. Sama baza brez momenta ne pomeni nič. Sam moment brez baze pa pomeni nekaj. Zato tudi ne zahtevam vedno baze, vedno, brez izjeme, pa zahtevam moment. Več o setupih z bazo in brez nje v sledečih postih, tokrat si res poglejmo značilnosti dobrega momenta na začetku trenda.

Moment ocenjujem po naslednjih kriterijih:
  1. Kako hitro cena skoči ven iz baze.
  2. Kako visoko gre.
  3. Kakšno je relativno povečanje volumna pri breakoutu .
  4. Kakšna je dinamika gibanja cene in volumna (velikosti in razmerje zelenih in rdečih sveč, globina pullbackov, zelen in rdeč volumen, itd.).
Popolnoma objektivnih pogojev za kvaliteto momenta ni mogoče podati. Spet se bo vse najbolje videlo z grafov. Načeloma pa imam za moment le en pogoj:

Čim večje povečanje volumna in hkrati čim hitrejše gibanje cene ven iz baze.

Tukaj nikoli ni premalo. Bolj eksploziven, kot je breakout, z večjim pompom in bolj spektakularno, kot se zgodi, večja je verjetnost, da se s firmo res dogaja nekaj fantastičnega, kar bi ceno v naslednjih nekaj mesecih moralo potisniti močno navzgor. Najboljši super-breakouti so zelo enostavno razvidni z grafa, vendar jih je hkrati tudi malo. V 95% primerov imam opravka z nečim, za kar ne vem točno, kam umestiti. Vprašanje je torej, kdaj je momenta dovolj, da je delnica zame zanimiva.

Ponovno tu ne morem podati povsem objektivnih meril, ker vsak breakout izgleda malo drugače, v splošnem pa se držim naslednjih načel:
  1. Želim si videti "očitno" povečanje volumna na tedenskem grafu. To pomeni spike volumna na teden breakouta za vsaj 50% nad povprečnim.
  2. Na dnevnem grafu si želim videti več zaporednih dni povečanja volumna hkrati s pospešenim gibanjem cene navzgor.
  3. Moment navzgor mora biti več kot očiten. Ne želim videti velikih rdečih sveč ali povečanega rdečega volumna. Vsak poskus pullbacka naj bi bil kratek (dan, dva, morda največ tri), na majhnen volumen in majhen range, za katerim naj bi se takoj spet vrnil moment navzgor.
Torej, načeloma iščem samo to, da se volumen res očitno povečuje hkrati s pospešenim gibanjem cene navzgor. Odsotnost momenta ali v ceni ali v volumnu je zaskrbljujoč znak. Tu enostavno mora biti oboje, da lahko rečem, da je moment zadovoljiv. Najlažje vse te pogoje predstavim na grafih, zato kar k njim.


Na tedenskem grafu delnice CCIX bret težav prepoznamo tri zaporedne tedne pospešenega gibanja navzgor, medtem, ko se je volumen v teh treh tednih povečal za nekaj 100% glede na vse prejšnje tedne v zadnjih nekaj mesecih.


Tudi slika dnevnega grafa kaže nenaden izjemen moment navzgor ob očitno povečanem volumnu. Pozoren sem predvsem na to, da niti na enem dnevu ni videti kakršnekoli razprodaje.


Včasih cenejše delnice skočijo tudi več 100% v nekaj dneh, kar je primer ZHNE na tedenskem grafu zgoraj.
 

Tudi dnevni graf ZHNE je tak, kot mora biti. To pomeni, da zeleni "up" dnevi močno prednjačijo pred rdečimi "down" dnevi. Prav tako slika volumna odraža povečanje na up dneve in zmanjšanje na down dneve.

Torej, v osnovi je to vsa teorija, kar se tiče momenta. V praksi pa je žal tako, da zelo malo delnic izgleda tako perfektno, kot zgornja primera. Spodaj je zato še nekaj primerov delnic, ki niso ravno popolne, vendar še vedno ustrezajo mojim pogojem, ter tudi primer take, ki bi jo raje preskočil.

Na tedenskem grafu CUTR je videti precej lepo, dolgo bazo, ki ustreza vsem mojim pogojem za sprejemljivo bazo. Tudi cena je razmeroma hitro skočila ven iz te baze, vendar ni opaziti dovolj velikega povečanja volumna. Poleg tega se je moment ustavil tik pod prejšnjim vrhom, ki zdaj deluje kot resistance. Dnevni graf bo moral pokazati precej dobro sliko, da bi bila ta delnica zanimiva za nakup.
 

No, dnevni graf je dejansko videti bolj spodbudno. Delnica je imela 9 zapoerdnih up dni, od katerih je imel prav vsak nadpovprečen volumen, ki pa se je na tedenskem grafu povprečil in zato ni bil tako očiten. Tudi nekaj rdečih dni na koncu je obetavnih, kajti so na majhen volumen in sledijo jim zeleni dnevi na spet večji volumen. Ta delnica torej ustreza mojim pogojem.


Baza na tedenskem grafu NSP ni niti malo lepa. Vendar, tisto, zaradi česar bi jo morali obravnavati resno, je njen breakout v večletni new highs. In zgodil se je tedenski volumen, ki je nekajkrat večji od povprečnega. To je lep primer delnice, kjer pogoji za moment prevladajo nad kriteriji za bazo. 
 

Dnevni graf nam razkrije, da je šlo za gap-up breakout, ki se je verjetno zgodil na earningse. Pogosto se na tak način začnejo daljši trendi. Volumen se je lepo povečal in zaenkrat ni videti divjega nihanja na poti navzgor, zato je ta delnica vsekakor zanimiva, v kolikor naredi kupljiv setup.


 GFI je naredila nekakšno bazo, ki ni najboljša, ni pa tudi najslabša. Dober moment iz te baze bi bil zame dovolj, da bi se začel zanimati za to delnico. Vendar na tedenskem grafu tega ni zaznati. Volumen se je komaj kaj povečal, če sploh, cena pa tudi ni dobila pravega pospeška. Spet bo dnevni graf odločil.
 

Dnevni graf v tem primeru potrdi tedensko sliko. Delnica enostavno nima tistega povečanja momenta in volumna, kot bi si ga želel. Že na prvi pogled se obnaša precej apatično in najbolj verjetno je, da bo tako tudi nadaljevala, zato bi to delnico preskočil.

Ni komentarjev:

Objava komentarja