ponedeljek, 28. avgust 2017

Pregled trgov in pozicij 2

Nadaljevanje watch liste...

ONCE

SERV

SPR

TRHC

UBNT

VG

Glede na to, da so vsi ti kandidati v procesu vijuganja in torej brez izrazitega momenta navzgor, lahko pogoje za nakup dodatno zaostrim tako, da zahtevam vsaj buy point v new highs in ne iz pullbacka. Po tem kriteruju so potemtakem najbolj v igri ONCE, SERV in TRHC.