torek, 06. februar 2018

Prijava tujih dividend v eDavke

Poleg davka na kapitalski dobiček je treba do konca februarja oddati tudi dohodninsko napoved za dividende, ki smo jih prejeli v lanskem letu. Kdor to napoved oddaja prvič, in je po možnosti prejel še dividende iz tujine, ima lahko nekaj malega težav pri izpolnjevanju, zato ta kratek post, kje dobiti vse podatke.

Po prijavi v eDavke izberemo papir DOH-DIV. Spodaj je primer že izpolnjenega obrazca:


Podatki, ki jih potrebujemo, so naslednji:

Datum dividende - datum, ko smo prejeli dividendo.

Dividenda - znesek dividende v evrih. Če smo dividendo prejeli v drugi valuti, moramo znesek preračunati v evre po ECB tečajnici na tisti dan.

Tuji davek - če smo že plačali davek v tujini, moramo navesti znesek plačanega davka, prav tako v evrih. Ta davek nam je po vsej verjetnosti trgal že sam broker (zagotovo velja za ZDA), torej moramo v izpisku, ki ga dobimo od brokerja, samo pogledati, koliko so nam trgali.

Država - država, v kateri smo dobili dividendo in plačali davek.

Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi - če smo plačali davek v tujini in ima Slovenija s to državo sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (in zelo verjetno ga ima), potem moramo navesti številko pogodbe, ki jo najdemo na tem spisku. Na primer, za ZDA je to pogodba z oznako 10/01, ki je na tem naslovu in 10. člen o dividendah pravi, da v tuji državi plačamo 15% dividende, doma pa potem samo še 10%. Sicer nam to ob branju tega člena ni niti približno jasno, ampak tako pač je;)

Podatki o izplačevalcu dividend (firmi) - tu v osnovi rabimo celotni naziv podjetja, naslov in davčno številko oziroma identifikacijsko številko, kar v primeru US firm pomeni IRS employer identification number. Kje vse to dobimo? Vsi podatki so na voljo v raznih dokumentih, ki jih objavljajo vsa podjetja. Praktično vsaka firma ima na svoji spletni strani stran z imenom "Investor relations" ali kaj podobnega, kjer je ponavadi spisek raznih annual reportov ali SEC dokumentov. Še najlažje podatke dobimo iz annual reporta in primer, kje jih najdemo, je spodaj za firmo Cohu:
Potrdila - na koncu moramo dodati še dokazila o vsem, kar smo vnesli. To je nekaj, kar moramo dobiti od brokerja (statements, transactions, itd.). V mojem primeru sem dodal mesečna poročila (Statements), v katerih so navedene vse dividende.

Ko DOH-DIV uspešno vložimo, lahko pričakujemo položnico, s katero bomo doplačali razliko do 25% davka na dividende. Ni mi povsem jasno, kako je s tem roki, vendar za primer lahko povem, da sem tako položnico za dividende, ki sem jih prejel v letu 2016, na dom dobil šele januarja 2018.
1 komentar: